Σεπτέμβριος 14, 2014/Δελτία Τύπου

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ MUSHINSKY ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ MALLOY ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΝΕΚΤΙΚΟΥΤ

Χάρτφορντ, CT — Η πολιτειακή εκπρόσωπος Mary Mushinsky, μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, δημοσίευσε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τα σχέδια του Κυβερνήτη Malloy να συνεχίσει να προστατεύει το περιβάλλον του Κονέκτικατ:

«Ο Κυβερνήτης Malloy επένδυσε στη διαχείριση του Long Island Sound, παρείχε δημοτικές επιχορηγήσεις για να σταματήσει η μόλυνση των ροών μας από τα όμβρια ύδατα, ανταποκρίθηκε στην έκκλησή μας για χρηματοδότηση του κρατικού πάρκου και διεύρυνε την υποστήριξη για ηλιακή ενέργεια, κυψέλες καυσίμου και τοπικά γραμμικά μονοπάτια. Αυτά είναι σημαντικά βήματα για την προώθηση καθαρής, οικιακής ενέργειας και βιώσιμων κοινοτήτων και τη διατήρηση του περιβάλλοντος μας για τις μελλοντικές γενιές».

###