Σεπτέμβριος 14, 2014/Δελτία Τύπου

Ο πολιτειακός γερουσιαστής DUFF ΕΠΑΙΝΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Κυβερνήτη MALLOY για τις ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Hartford, CT — Ο πολιτειακός γερουσιαστής Bob Duff, Συμπρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας και Τεχνολογίας, δημοσίευσε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με το σχέδιο του κυβερνήτη Malloy για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:

«Ο Κυβερνήτης Malloy έχει εκπονήσει ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση των ενεργειακών ζητημάτων που αντιμετωπίζει το κράτος και η περιοχή μας. Προτείνοντας την πρώτη ολοκληρωμένη ενεργειακή στρατηγική της πολιτείας και επεκτείνοντας την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη την πολιτεία, ο κυβερνήτης Malloy καθιστά εφικτό στόχο τη φθηνότερη, καθαρότερη και πιο αξιόπιστη ενέργεια για τις επιχειρήσεις και τις οικογένειες του Κονέκτικατ».

###