Σεπτέμβριος 27, 2017/πολυμέσων

Οι Ρεπουμπλικάνοι του CT έδωσαν μεγάλες υποσχέσεις για τον προϋπολογισμό τους. Ήταν όλα ψέματα.

Υποσχέθηκαν να χρηματοδοτήσουν δίκαια την τοπική εκπαίδευση. Είπαν ψέματα

Υποσχέθηκαν να μην αυξήσουν τους φόρους. Είπαν ψέματα.

Υποσχέθηκαν να προστατεύσουν τις συντάξεις. Είπαν ψέματα.

Τα ψέματά τους είναι κακά, αλλά ο προϋπολογισμός τους είναι χειρότερος.