Οκτώβριος 10, 2020 / 10: 00am-1: 00pm / Middletown

100 εθελοντές για τον 100ο με τον Quentin Phipps

Σχετικά με αυτό το συμβάν

Ο Quentin Phipps αναζητά 100 εθελοντές στις 10 Οκτωβρίου για να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους στο Middletown. Θα συμμετάσχετε;

Ημερομηνία ώρα
Οκτώβριος 10, 2020
10: 00am-1: 00pm
Υπογράψτε την αναφορά

Αναπτύξτε τα δικαιώματα ψήφου

Εθελοντής τώρα Εγγραφείτε για να ψηφίσετε Δωρεά σήμερα