13 Μαΐου 2021 / 7: 00pm-8: 30pm

AAPI Caucus Kickoff

Σχετικά με αυτό το συμβάν

The CT Democratic Party is launching its AAPI Caucus!

US Rep. Grace Meng and CT Attorney General William Tong will be there, and we hope you can be there, too. All are welcome to join!

The AAPI Caucus focuses on energizing and mobilizing AAPI voters in civic and political life. We advocate for laws, policies, and programs that positively impact Asian Americans’ and Pacific Islanders’ lives at all levels: Federal, State, and Municipal. Help identify, recruit, and elect AAPI candidates, educate and train AAPI campaign staffers, and grow AAPI state and municipal Democratic Party membership and leadership.

The first meeting will take place via Zoom on May 13 at 6 PM. Sign up today: ctdems.org/AAPICaucus

Τοποθεσία

Μέσω του Zoom

Ημερομηνία ώρα
13 Μαΐου 2021
7: 00pm-8: 30pm
Υπογράψτε την αναφορά

Αναπτύξτε τα δικαιώματα ψήφου

Εθελοντής τώρα Εγγραφείτε για να ψηφίσετε Δωρεά σήμερα
ttd_dom_ready( function() {if (τύπος TTDUniversalPixelApi === 'συνάρτηση') { var universalPixelApi = new TTDUniversalPixelApi(); universalPixelApi.init("crv4tl8", ["x8mynfl"], "https://vinsight.org.ad. /track/up"); } });