Ιούνιος 29, 2021 / 7: 00pm-8: 30pm

Ενημέρωση για το Black Caucus για τη Νομοθετική Σύνοδο του 2021

Σχετικά με αυτό το συμβάν

Παρακαλώ ενταχθείτε στο CT Dems Black Caucus να ακούσουμε τους νομοθέτες του CT να συζητούν τη νομοθετική σύνοδο του 2021 στο Χάρτφορντ και τις επιπτώσεις της στις κοινότητές μας. Εγγραφείτε για το Zoom στη διεύθυνση: ctdems.org/blackcaucusevent

Τοποθεσία

Μέσω του Zoom

Ημερομηνία ώρα
Ιούνιος 29, 2021
7: 00pm-8: 30pm
Υπογράψτε την αναφορά

Αναπτύξτε τα δικαιώματα ψήφου

Εθελοντής τώρα Εγγραφείτε για να ψηφίσετε Δωρεά σήμερα