Οκτώβριος 28, 2020 / 7: 00pm-8: 30pm / Hebron

Hebron Community Conversations: Diversity and Quality of Life

Σχετικά με αυτό το συμβάν

Παρακαλούμε συμμετάσχετε στους Hebron Dems για τη δεύτερη Κοινοτική Συζήτηση σχετικά με τις επιπτώσεις της διαφορετικότητας στην ποιότητα ζωής όλων των ανθρώπων. Θέματα εστίασης θα είναι η στέγαση, η εκπαίδευση και η δημόσια υγεία. Απαιτείται εγγραφή ζουμ.

Τοποθεσία

Μέσω του Zoom

Ημερομηνία ώρα
Οκτώβριος 28, 2020
7: 00pm-8: 30pm
Υπογράψτε την αναφορά

Αναπτύξτε τα δικαιώματα ψήφου

Εθελοντής τώρα Εγγραφείτε για να ψηφίσετε Δωρεά σήμερα
ttd_dom_ready( function() {if (τύπος TTDUniversalPixelApi === 'συνάρτηση') { var universalPixelApi = new TTDUniversalPixelApi(); universalPixelApi.init("crv4tl8", ["x8mynfl"], "https://vinsight.org.ad. /track/up"); } });