Σεπτέμβριος 18, 2020 / 6: 00pm-7: 00pm / Kent

Facebook Live with Maria Horn and Kent FS Jean Speck

Σχετικά με αυτό το συμβάν

Join Rep. Maria Horn for a conversation with Kent’s First Selectman Jean Speck,  discussing issues specifically pertaining to Kent.

If you have a question you’d like to ask, please use this form:

https://forms.gle/qdWzsSLoSZwyqf9a9

This event will be a Facebook live event. Please tune in at this link

https://m.facebook.com/profile.php?id=491601111328453&ref=content_filter

Friday, September 18, 2020 at 6PM

Τοποθεσία

facebook Ζωντανή

Ημερομηνία ώρα
Σεπτέμβριος 18, 2020
6: 00pm-7: 00pm
Υπογράψτε την αναφορά

Αναπτύξτε τα δικαιώματα ψήφου

Εθελοντής τώρα Εγγραφείτε για να ψηφίσετε Δωρεά σήμερα
ttd_dom_ready( function() {if (τύπος TTDUniversalPixelApi === 'συνάρτηση') { var universalPixelApi = new TTDUniversalPixelApi(); universalPixelApi.init("crv4tl8", ["x8mynfl"], "https://vinsight.org.ad. /track/up"); } });