Σεπτέμβριος 10, 2020 / 7: 00pm-8: 00pm / Granby

Ας μιλήσουμε για το περιβάλλον με την Audrey Lampert

Σχετικά με αυτό το συμβάν

Η Audrey Lampert τρέχει στην ανοιχτή συνοικία 62nd House. Ελάτε μαζί της στο Zoom για μια συζήτηση σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα που επηρεάζουν την CT, ειδικά στο Granby, στο Barkhampsted, στο Hartland και στο New Hartford.

Ημερομηνία ώρα
Σεπτέμβριος 10, 2020
7: 00pm-8: 00pm
Υπογράψτε την αναφορά

Αναπτύξτε τα δικαιώματα ψήφου

Εθελοντής τώρα Εγγραφείτε για να ψηφίσετε Δωρεά σήμερα
ttd_dom_ready( function() {if (τύπος TTDUniversalPixelApi === 'συνάρτηση') { var universalPixelApi = new TTDUniversalPixelApi(); universalPixelApi.init("crv4tl8", ["x8mynfl"], "https://vinsight.org.ad. /track/up"); } });