Σεπτέμβριος 29, 2020 / 6: 00pm-8: 30pm / Middletown

Τηλεφωνική τράπεζα για τον Brandon Chafee

Σχετικά με αυτό το συμβάν

Εγγραφείτε σε μια εικονική τηλεφωνική τράπεζα για να σας βοηθήσετε να γνωστοποιήσετε τον Brandon Chafee στην κοινότητα Middletown! Κάντε κλήσεις στους γείτονες για να βεβαιωθείτε ότι είναι έτοιμοι να ψηφίσουν σε αυτές τις Εκλογές.

Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία! Κάθε βάρδια τηλεφωνικής τραπεζικής θα ξεκινά με μια σύντομη εκπαίδευση. Θα χρειαστείτε υπολογιστή και τηλέφωνο για να συμμετάσχετε.

Ημερομηνία ώρα
Σεπτέμβριος 29, 2020
6: 00pm-8: 30pm
Υπογράψτε την αναφορά

Αναπτύξτε τα δικαιώματα ψήφου

Εθελοντής τώρα Εγγραφείτε για να ψηφίσετε Δωρεά σήμερα