Οκτώβριος 24, 2020 / 10: 00am-3: 00pm / Norwalk

Stephanie Thomas Weekend of Action! Getting Down to the Wire!

Σχετικά με αυτό το συμβάν
With less than 2 weeks until the election, we need all hands on deck to contact as many voters as we can in Norwalk, Westport, New Canaan, Darien, and Wilton!

Join the Norwalk DTC and local Norwalk candidates to volunteer in person or virtually from a location in Norwalk. To RSVP and receive the address or dial-in information, go to: https://forms.gle/opmR42rjoWSsrFaQ8

We will meet in person between 10am and 3pm on both Saturday and Sunday.
Τοποθεσία

RSVP for location info

Ημερομηνία ώρα
Οκτώβριος 24, 2020
10: 00am-3: 00pm
Υπογράψτε την αναφορά

Αναπτύξτε τα δικαιώματα ψήφου

Εθελοντής τώρα Εγγραφείτε για να ψηφίσετε Δωρεά σήμερα
ttd_dom_ready( function() {if (τύπος TTDUniversalPixelApi === 'συνάρτηση') { var universalPixelApi = new TTDUniversalPixelApi(); universalPixelApi.init("crv4tl8", ["x8mynfl"], "https://vinsight.org.ad. /track/up"); } });