Σεπτέμβριος 22, 2020 / 6: 00pm-9: 00pm

Εικονικό ράλι με τον γερουσιαστή Murphy και τη Phone Bank για τον Gary Turco

Σχετικά με αυτό το συμβάν

VirTual Mini-Rally με τον γερουσιαστή Murphy, ακολουθούμενο από τηλεφωνική τράπεζα για τον Gary Turco. RSVP για λεπτομέρειες.

Τοποθεσία

Διαδικτυακή Ημερίδα

Ημερομηνία ώρα
Σεπτέμβριος 22, 2020
6: 00pm-9: 00pm
Υπογράψτε την αναφορά

Αναπτύξτε τα δικαιώματα ψήφου

Εθελοντής τώρα Εγγραφείτε για να ψηφίσετε Δωρεά σήμερα