Σεπτέμβριος 10, 2020 / 7: 00pm-8: 30pm / Wilton

Wilton Campaign 2020 Online Rally

Σχετικά με αυτό το συμβάν

Join the Wilton Dems online for a campaign kickoff with:

• Congressman Jim Himes
• State Senator Will Haskell
• Stephanie Thomas for State Rep CT 143rd
• & Special Guests

Ημερομηνία ώρα
Σεπτέμβριος 10, 2020
7: 00pm-8: 30pm
Υπογράψτε την αναφορά

Αναπτύξτε τα δικαιώματα ψήφου

Εθελοντής τώρα Εγγραφείτε για να ψηφίσετε Δωρεά σήμερα
ttd_dom_ready( function() {if (τύπος TTDUniversalPixelApi === 'συνάρτηση') { var universalPixelApi = new TTDUniversalPixelApi(); universalPixelApi.init("crv4tl8", ["x8mynfl"], "https://vinsight.org.ad. /track/up"); } });