Δήλωση Splash

Γραμμή επικοινωνίας για την προστασία των ψηφοφόρων

Εάν συναντήσετε κάθε πρόβλημα εγγραφής για ψήφο, λήψη ψηφοδελτίου ή ψηφοφορία, καλέστε 24 ώρες την ημέρα:

1-833-593-0134

Ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την ψηφοφορία στο CT:

Κέντρο πολυμέσων

1 2 3 4 5 ... 87
Υπογράψτε την αναφορά

Αναπτύξτε τα δικαιώματα ψήφου

Εθελοντής τώρα Εγγραφείτε για να ψηφίσετε Δωρεά σήμερα
Translate »