Βρισκόμαστε στη σκηνή στις ειδικές εκλογές της 17ης Αυγούστου με υποψήφιο Alexis Gevanter και στα παρασκήνια του γραφείου του Κυβερνήτη με τον Επιτελάρχη Paul Mounds και τον Chief Operating Officer Josh Geballe.