Κανείς δεν ξέρει CT τόσο καλά όσο η Susan Bysiewicz. Ο Αντικυβερνήτης συναντά μαζί μας για να συζητήσουμε την αξιοσημείωτη διαφορά που κάνουν τέσσερα χρόνια: περιγράφοντας λεπτομερώς το ιστορικό επιτευγμάτων Lamont-Bysiewicz, βοηθώντας οικογένειες στο Κονέκτικατ που βρίσκονται υπό πίεση από την πανδημία και το αυξανόμενο κόστος, υπερασπίζοντας τα δικαιώματα των αμβλώσεων και μαθαίνοντας ένα ή δύο πράγματα από όλες αυτές τις συνομιλίες στις πόρτες. Επίσης, ο Kevin Brown μιλά για τα σχέδιά του να εκπροσωπήσει τους ανθρώπους του Vernon στο CT House και τη δύναμη της ακρόασης.