Ο Κυβερνήτης CT Ned Lamont μιλάει με τον Michael για τη συνεχιζόμενη έκτακτη ανάγκη COVID, την προσέλκυση και διατήρηση νεαρών εργαζομένων στην CT και το μεγαλύτερο πρόγραμμα μπάσκετ κολεγίων στη χώρα. Επίσης, ο υποψήφιος για τη Γερουσία της Πολιτείας Jorge Cabrera συζητά τη φυλή του σε μια περιοχή που είναι ένας «μικρόκοσμος της Αμερικής».