Όλη η πολιτική είναι τοπική! Πώς λοιπόν οι πρόεδροι των δημοτικών επιτροπών οδηγούν το Δημοκρατικό Κόμμα σε τοπικό επίπεδο; Ο Tejal Vallam (Rocky Hill) και η Joan Walker (Madison) έρχονται μαζί μας για να μιλήσουν για τη δουλειά που κάνουν για να χτίσουν τον πάγκο των υποψηφίων, να προσελκύσουν εθελοντές και ακτιβιστές και να προσεγγίσουν ψηφοφόρους από πόλη σε πόλη.