Πολιτική και πολιτική! Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ John Larson σχετικά με τον επείγοντα χαρακτήρα της εκστρατείας του 2020 και τη διάσωση της Κοινωνικής Ασφάλισης, και ο εκπρόσωπος CT Pat Wilson-Pheanious σχετικά με το Take Back Our Grid, την κατασκευή σχολείων και την παροχή βοήθειας στους ψηφοφόρους που καταρρέουν.