Ο εκπρόσωπος Joe Courtney και ο γερουσιαστής Norm Needleman σχετικά με τη νομοθεσία-ορόσημο που επεξεργάζονται για να βοηθήσουν τους ανθρώπους στο ανατολικό CT και μια εσωτερική ματιά στην εκστρατεία του 2020.