Σεπτέμβριος 7, 2022 /

#19: Ned Lamont και Rebecca Hyland