Προστασία των ψηφοφόρων

Η γραμμή προστασίας των ψηφοφόρων μας λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, όλο το χρόνο. Αν συναντήσετε κάθε πρόβλημα εγγραφής για ψήφο, λήψη ψηφοδελτίου ή ψηφοφορία, καλέστε:

1-833-593-0134

Πάρτε δράσης
Εγγραφές την ημέρα των εκλογών
Πάρτε δράσης
Αναζητήστε το εκλογικό σας μέρος
Πάρτε δράσης
Αίτηση για απουσιολόγιο
Υπογράψτε την αναφορά

Αναπτύξτε τα δικαιώματα ψήφου

Εθελοντής τώρα Εγγραφείτε για να ψηφίσετε Δωρεά σήμερα
ttd_dom_ready( function() {if (τύπος TTDUniversalPixelApi === 'συνάρτηση') { var universalPixelApi = new TTDUniversalPixelApi(); universalPixelApi.init("crv4tl8", ["x8mynfl"], "https://vinsight.org.ad. /track/up"); } });