Προστασία των ψηφοφόρων

Η γραμμή προστασίας των ψηφοφόρων μας λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, όλο το χρόνο. Αν συναντήσετε κάθε πρόβλημα εγγραφής για ψήφο, λήψη ψηφοδελτίου ή ψηφοφορία, καλέστε:

1-877-8CTVOTE

(877-828-8683)

Πάρτε δράσης
Εγγραφείτε για να ψηφίσετε ή να αλλάξετε την εγγραφή σας στο CT
Πάρτε δράσης
Αναζητήστε το εκλογικό σας μέρος
Πάρτε δράσης
Αίτηση για απουσιολόγιο
Υπογράψτε την αναφορά

Αναπτύξτε τα δικαιώματα ψήφου

Εθελοντής τώρα Εγγραφείτε για να ψηφίσετε Δωρεά σήμερα
Translate »