Το κόμμα σας

Πληροφορίες για το Κόμμα

Κεντρική Επιτροπή του Κράτους

Η Κεντρική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κράτους (DSCC) είναι μια επιτροπή που αποτελείται από δύο εκπροσώπους - έναν άνδρα, μια γυναίκα - από κάθε περιφέρεια της γερουσίας της πολιτείας.

Πλατφόρμα κόμματος

Οι Δημοκρατικοί του Κονέκτικατ επιβεβαιώνουν, τώρα περισσότερο από ποτέ, τη δέσμευσή μας να ανοικοδομήσουμε την ευημερία και να αποκαταστήσουμε τις ευκαιρίες για όλους τους ανθρώπους.

Κανόνες του Κόμματος

Οι πιο πρόσφατοι κανόνες που διέπουν το Δημοκρατικό Κόμμα του Κονέκτικατ.

Υπογράψτε την αναφορά

Αναπτύξτε τα δικαιώματα ψήφου

Εθελοντής τώρα Εγγραφείτε για να ψηφίσετε Δωρεά σήμερα
Translate »