Έκδοση στο δρόμο! Ο υποψήφιος ελεγκτής Sean Scanlon έρχεται μαζί με τον Mike για μια ευρεία συνομιλία καθώς οδηγούν από το Stamford στο UConn (!) και η υποψήφια για τη Γερουσία της CT Eva Bermúdez Zimmerman τηλεφωνεί από το δρόμο για να μιλήσει για την εφαρμογή της ιστορίας του ακτιβισμού και της δράσης της για το NW Connecticut .

Δείτε: seanforct.com | eva4senate.com