Η υποπλοίαρχος Susan Bysiewicz ενώνεται με τον Travis για να ανακεφαλαιώσει τη χρονιά στο CT Politics! Συζητούν σημαντική νομοθεσία, τονίζουν τις δημοτικές εκλογές και κοιτάζουν προς το 2024.